Hadeland Glassverk med betalingsanmerkninger

Posted on: februar 5, 2018, by :
Hadeland Glassverk

Betalingsanmerkninger skyldes vanligvis ett av to problemer: Enten dårlig likviditet eller rot i rutinene. Hadeland.no meldte for en stund tilbake at Hadeland Glassverk har pådratt seg betalingsanmerkninger — for småbeløp. Hadeland Glassverk hadde pådratt seg inkasso for 83.000 kroner. Dette er småpenger for en bedrift som omsetter for titalls millioner kroner i året.

Foto: Jon Erling Bladhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hadeland_Glassverk.jpg

Forvirring om begreper

Det er imidlertid ikke så enkelt å holde styr på begrepene. Selv avisen Hadeland sliter her: I artikkelen om Hadelands Glassverks betalingsproblemer, melder avisen Hadeland at «Hadeland Glassverk [har] 83.000 utestående». «Utestående» betyr det motsatte av det journalisten forsøker å få fram, nemlig at det er Hadeland Glassverk som har penger til gode.

Stabilt for Hadeland Glassverk

Alt ser imidertid ikke helsvart ut for Hadeland Glassverk. Omsetningen er god, og har vært stabil de fire siste regnskapsår:  I 2014 lå omsetningen på 86 millioner kroner, i 2015 var omsetningen så og si uforandret, nemlig 82 millioner kroner, og i 2016 gjorde omsetningen et byks opp til 95 millioner kroner.

Hadeland Glassverk har vært gjennom noen tøffe år med omstillinger. Disse omstillingene ble startet for ti år siden, og ble fullført i 2013.

Eksterne lenker:

Hadelendinger med betalingsanmerkninger

Det er imidlertid ikke bare Hadeland Glassverk som går i luksusfellen: Stadig flere hadelendinger har betalingsanmerkninger. Konsekvensen for enkeltpersoner er i store trekk de samme som for bedrifter: Har du betalingsanmerkninger, får du ikke kreditt, telefonabonnement, boliglån og andre økonomiske goder. For bedrifter er dette tilsvarende: De får ikke kassakreditt i banken eller  kreditt hos leverandører. Likviditet (eller tilgang på penger) er helt nødvendig for en bedrift, og uten kreditt er det rett og slett kroken på døra.

Hadeland videregående skole har tatt dette inn i læreplanen sin: Luksusfellen fra TV3 har vært på besøk på Hadeland videregående skole. Det var Magne Gundersen, Steinar Narum og Bjørg Skogli som fortalte om konsekvensene av å ha rot i økonomien. De lærte elevene å sette opp budsjett og unngå betalingsanmerkninger.

«Usynlige lommetyver ribber oss«, var temaet.